Sep 28,2017

Opskrbi me školom - daj mi svijet!

Sep 28,2017

Opskrbi me školom - daj mi svijet!

Potraga za novim dobročiniteljima koji će osigurati sponzorstvo škole i promijeniti vjeru afričkog djeteta.