Nov 04,2021

BRAVO NAŠIM AKTIVNIM GRAĐANIMA

Nov 04,2021

BRAVO NAŠIM AKTIVNIM GRAĐANIMA

Najaktivnijim građanima podijelili smo diplome. U sklopu našeg tečaja "Aktivizam i aktivno građanstvo" podijelili smo potvrde o sudjelovanju najaktivnijim polaznicima. Budući da je riječ o edukaciji na kojoj su stjecana znanja i vještine o aktivnom građanstvu i volontiranju, provedbi projekata i osnaživanju građana za društvene promjene, polaznici su dobili certifikat DIPLOMA AKTIVNOM GRAĐANINU. Sigurni smo da su s našeg tečaja izašli ojačani i educirani kako bi krenuli u akcije u svojoj lokalnoj zajednici.